CASA MANSO

ARQUITECTES_ Sauquet Arquitectes; Roger Sauquet i Guillem Bosch
PROMOTORS_ Particular
COL.LABORADORS_ Carmela Turró_Núria Rello arquitectes
OBRA_ 2008-2009
SUPERFICIE_ 107 m2
FOTOGRAFIA_ SAa

CASA MANSO

Habitatge de baix pressupost. Part de l’interior l’han construït els propis usuaris. El programa immediat que se’ns demanava era mínim: 2 sales d’assaig (els propietaris són músics), una habitació, cuina, bany i sala. Amb aquest programa no era necessària la construcció d’un segon pis. Tanmateix es considerà que, de cara a un creixement posterior, valia la pena esgotar el volum que marcava el planejament. Això significava, a nivell urbà, consolidar una cantonada del barri de Gràcia, a nivell domèstic, tenir un espai de grans dimensions buit a l’interior com a reserva per a noves habitacions i, a nivell pressupostari, evitar-nos pagar un forjat. Avui, aquest creixement ja s’ha dut a terme. Els habitants, al néixer el seu primer fill, s’han construït una nova habitació amb les seves pròpies mans.