CAP SENTMENAT

ARQUITECTES_ Xavier Sauquet, Roger Sauquet i Guillem Bosch
PROMOTORS_ Ajuntament de Sentmenat i CAT Salut.
COL.LABORADORS_ Marta Carbonell, arq. tècnica / BIS arquitectes / Ofingar enginyers
EMPLAÇAMENT_ Passeig de la Segrera, Sentmenat
PROJECTE_ 2005-2006
OBRA_ 2007-2008
SUPERFICIE_ 1.305 m2
FOTOGRAFIA_ STARP estudi / SAa

CAP SENTMENAT

Solar amb 8m de desnivell. L’equipament es construeix arrambat als carrers del perímetre per tal de generar un buit a l’interior de la parcel·la que és utilitzat com a pati d’entrada del CAP. L’edificació permet mantenir les vistes del carrer que hi ha al límit superior.