CASA PUIGVERT I

ARQUITECTES_ Roger Sauquet
PROMOTORS_ Particular
EMPLAÇAMENT_ Castellar del Vallès
PROJECTE_ 2006
OBRA_ 2006-2007
SUPERFICIE_ 55 m2
FOTOGRAFIA_ STARP estudi

CASA PUIGVERT I

Antiga quadra amb un sol pilar al mig. Es subdivideix mitjançant lleixes d’obra. Només un punt de la casa entra en contacte amb el sostre. El lluernari del bany.