EDICLE PLAÇA ESPANYA

ARQUITECTES_ Xavier Sauquet, Roger Sauquet i Guillem Bosch
PROMOTORS_ Ajuntament de Sabadell
EMPLAÇAMENT_ Plaça Espanya, Sabadell
PROJECTE_ 2009
OBRA_ 2010-2011
SUPERFICIE_ 320 m2
FOTOGRAFIA_ Juan Miguel Pla Jorrín

EDICLE PLAÇA ESPANYA

En motiu de l’ampliació de la línia dels FGC a Sabadell, la Plaça Espanya, ubicada al nord de la ciutat, es veu afectada pels serveis de les noves estacions de les línies de FGC i RENFE. De l’estació de la línia de RENFE en sorgeix un edicle (corresponent a un lluernari i a un nou accés) que ocupa la part superior de la plaça. L’estudi realitzat consistí en desenvolupar el disseny d’aquest edicle per tal d’adequar-lo a la nova urbanització de la plaça. Es prioritza la transparència i la lleugeresa.