ESPAI INTERGENERACIONAL ESPIRALL

ARQUITECTES_ Roger Sauquet i Guillem Bosch
PROMOTORS_ Particular
EMPLAÇAMENT_ Carrer Espirall, Sabadell
PROJECTE_ 2013
SUPERFICIE_ 170m2

ESPAI INTERGENERACIONAL ESPIRALL

Projecte aturat. S’havia de resoldre un espai per a la trobada de pares i mares amb fills al centre de Sabadell. El programa requeria bàsicament aules i un gran àmbit a mode de bar-restaurant amb escenari. El local escollit era una antiga nau amb un pati posterior dominat per una important encavallada central.