CASA GURREA

ARQUITECTES_ Roger Sauquet, Guillem Bosch
PROMOTORS_ particular
EMPLAÇAMENT_ Sabadell
PROJECTE_ novembre 2013
OBRA_ abril 2015
SUPERFICIE_ 165,00m2
FOTOGRAFIA_ José Hevia

CASA GURREA

Rehabilitació d’una casa de cos a Sabadell. Es decideix mantenir l’escala interior que fa de divisió entre l’estar i la cuina a la planta baixa. Un petit bany aïlla l’espai d’accés de la resta de la sala. A la planta primera s’esgota la fondària edificable afegint un nou volum amb una coberta inclinada d’una sola aigua que s’obre cap el pati.