HABITATGES PARC CENTRAL

ARQUITECTES_ Roger Sauquet, Guillem Bosch i Xavier Sauquet
PROMOTORS_ VIMUSA (Hab. Municipal Sabadell)
COL.LABORADORS_ Equip tècnic VIMUSA / BIS arquitectes / Font enginyer
EMPLAÇAMENT_ Carrer Diego de Almagro. Sabadell
PROJECTE_ 2005-2008
OBRA_ 2010-2012
SUPERFICIE_ 11.300 m2
FOTOGRAFIA_ Jordi Surroca / SAa

HABITATGES PARC CENTRAL

Solar ubicat al final d’una franja urbana dedicada a equipaments i en contacte, pel sud, amb un parc de grans dimensions. Per alleugerir la intervenció i alhora, permetre una certa transparència entre els carrers del barri de Campoamor i el parc, es decideix desdoblar el programa en dos blocs. L’usuari principal d’aquest equipament són la gent d’avançada edat. Plantegem esglaonar l’edifici pel sud donant al major nombre d’habitatges àmplies terrasses que miren al parc. Esperem que els avis les omplin de plantes.