ESTACIÓ DE SERVEIS VILARRÚBIAS

ESTACIÓ DE SERVEIS VILARRÚBIAS

Construcció d’una gasolinera en un solar irregular de Sabadell format per diverses construccions com ara cases de cos, naus, etc. D’aquestes construccions destaca una nau pel seu bon estat de conservació i l’ordre de la seva arquitectura. S’opta per no enderrocar-la i situar-hi en el seu interior part del programa. El projecte es redueix, aleshores, en la bona ubicació i execució d’una important marquesina.