CAL BALSACH

CAL BALSACH

Es tracta de la reforma interior de part de la planta baixa de les naus nord de Cal Balsach per a la seva reconversió en equipament el qual es destinarà a espai d’ús associatiu per l’entitat “El Tallaret” i contindrà els següents usos: sis sales (de diferent dimensió), uns serveis higiènics, uns espais d’accés i circulació i una sala social equipat amb cuina i els seus serveis associats (aquest últim a executar en una segona fase).