CASA BIGUES

CASA BIGUES

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, el qual actualment consisteix d’un únic volum de planta baixa i coberta a dues aigües el qual l’any 2003 es va ampliar construint un nou volum seguint tipologia existent. L’habitatge s’amplia generant un primer pis damunt del volum afegit l’any 2003 i a la crugia següentja que l’habitatge està compost per tres franges estructurals molt evidents. A banda d’afegir un volum sobre l’edificació existent, se’n afegeix un annex a la cantonada de la façana nord-est que ens serveix per ubicar-hi l’escala que dona accés al primer pis. Amb aquesta ampliació es tracta de redistribuir usos, deixant en planta baixa com a zona per a usos comuns i a la planta primera serà zona de nit.