HABITATGES RAMBLA

HABITATGES RAMBLA

Projecte d’habitatges a la Rambla de Sabadell. La intenció inicial era generar una nova façana conservant les existents que quedaven “penjades” d’una enorme encavallada. La propietat no ho veié clar, i ara estem treballant en una altra hipòtesi.