MASIA SOLÉ

MASIA SOLÉ

Partíem d’una edificació en avançat estat d’enrunament, però magníficament situada sobre un promontori rocós elevat sobre unes esplèndides vistes, amb el sol de cara i protegida a nord per la pròpia topografia, amb roures i alzines i pins i faigs com a teló de fons circular darrera la casa. De l’edificació existent bàsicament es mantenen i consoliden -i es recreixen quan cal- tots els murs originals, incloent un notable forn de pedra amb cúpula interior. La solera, forjat intermig i coberta -i evidentment tota l’envaneria, trasdossats i demés elements d’acondicionament interior- es fan de nou perquè o bé no n’hi havia o bé pràcticament no en queda res. En la primera fase d’obra realitzada fins ara, s’ha executat la consolidació dels murs de pedra existents i de les obertures de façana i, sobretot, la nova coberta, amb bigues i taulons de fusta massissa de roure, un bon gruix d’aïllament de suro i una bona càmara d’aire sota les teules reaprofitades, fixades a un doble rastrellat inferior de pi, per a un bon comportament tèrmic tant a l’hivern com a l’estiu. La solució adoptada al voladís perimetral de la coberta permet entendre-la com quelcom lleuger i lleument flotant per damunt dels murs robustos de pedra existents, deixant un espai de separació i ombra entre ambdós.